menusearch
bzqemad.ir
نگارگری
با همراهی میراث فرهنگی استان قزوین مجوز اولين شرکت دانش بنيان هنرهاي سنتي کشور دریافت شدبا همراهی میراث فرهنگی استان قزوین مجوز اولين شرکت دانش بنيان هنرهاي سنتي کشور دریافت شد - ی، تذهیب، نگارگری ) با استفاده از آهار
اولين شرکت دانش بنيان هنرهاي سنتي ، میراث فرهنگی استان قزوین ، اولین شرکت دانش بنیان هنری ، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین ، شرکت برگه زرینه قلم عماد ، پارک علم و فناوری استان قزوین ، کاغذ‌‌‌‌های هنری آهارمهره ، خوشنویسی ، تذهیب ، نگارگری ،
896 بازدید، شنبه یکم دی ۹۷
محصولات شرکت - کاغذ‌‌‌‌های آهارمهره مخصوص تذهیب (کد17)محصولات شرکت - کاغذ‌‌‌‌های آهارمهره مخصوص تذهیب (کد17) - ص تذهیب و نگارگری در اندازه ها و رنگ - ص تذهیب و نگارگری در اندازه ها و رنگ
کاغذ آهارمهره ، تذهیب ، نگارگری ، خوشنویسی ،
1555 بازدید، چهارشنبه پانزدهم اسفند ۹۷
محصولات شرکت - کاغذ‌‌‌‌های  آهار مهره دورو( کد 20)محصولات شرکت - کاغذ‌‌‌‌های آهار مهره دورو( کد 20)
کاغذ_آهارمهره ، آهارمهره_دورو ، خوشنویسی ، تذهیب ، نگارگری ، حل کاری ، شرکت برگه زرینه قلم عماد ، ابزار خوشنویسی ، مرکب ، نگارش ، ضد قارچ ، ترمیم کتب قدیمی ،
1831 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۹۸
بازدید معاون محنرم پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر رحیمی از شرکت دانش بنیان برگه زرینه قلم عمادبازدید معاون محنرم پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر رحیمی از شرکت دانش بنیان برگه زرینه قلم عماد
، شرکت برگه زرینه قلم عماد ، خوشنویسی ، معاون پژوهش و فناوری ، پارک علم و فناوری قزوین ، دانش بنیان ، تذهیب ، کاغذ آهار مهره ، نگارگری ، مینیاتور ، جورچین خوشنویسی ، خطاطی ، نستعلیق ، شکسته نستعلیق ، پژوهش ، فناوری ، پایتخت خوشنویسی ایران ،
479 بازدید، یکشنبه سیزدهم مهر ۹۹
ثبت هفت اثر ناملموس قزوین در فهرست آثار ملیثبت هفت اثر ناملموس قزوین در فهرست آثار ملی
، میراث فرهنگی استان قزوین ، اثر ناملموس قزوین ، فهرست آثار ملی ، انجمن خوشنویسان ایران ، انجمن هنر‌‌‌‌های تجسمی ، شرکت برگه زرینه قلم عماد ، مهارت تهیه آهارمهره کاغذ و پارچه قزوین ، کاغذ آهار مهره ، پارک علم وفناوری قزوین ، خوشنویسی ، تذهیب ، نگارگری ، مینیاتور ، کاغذ هنری ، تذهیبکاران ، خوشنویسان ، ثبت مالکیت معنوی ، قزوین ، پایتخت خوشنویسی ایران ،
659 بازدید، شنبه هجدهم بهمن ۹۹
تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شرکت برگه زرینه قلم عماد است .