menusearch
bzqemad.ir
نگارگری
با همراهی میراث فرهنگی استان قزوین مجوز اولين شرکت دانش بنيان هنرهاي سنتي کشور دریافت شدبا همراهی میراث فرهنگی استان قزوین مجوز اولين شرکت دانش بنيان هنرهاي سنتي کشور دریافت شد - ی، تذهیب، نگارگری ) با استفاده از آهار
اولين شرکت دانش بنيان هنرهاي سنتي ، میراث فرهنگی استان قزوین ، اولین شرکت دانش بنیان هنری ، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین ، شرکت برگه زرینه قلم عماد ، پارک علم و فناوری استان قزوین ، کاغذهای هنری آهارمهره ، خوشنویسی ، تذهیب ، نگارگری ،
122 بازدید، شنبه یکم دی ۹۷
محصولات شرکت - کاغذهای آهارمهره مخصوص تذهیبمحصولات شرکت - کاغذهای آهارمهره مخصوص تذهیب - ص تذهیب و نگارگری در اندازه ها و رنگ - ص تذهیب و نگارگری در اندازه ها و رنگ
کاغذ آهارمهره ، تذهیب ، نگارگری ، خوشنویسی ،
199 بازدید، چهارشنبه پانزدهم اسفند ۹۷
محصولات شرکت - کاغذ های  آهار مهره دورومحصولات شرکت - کاغذ های آهار مهره دورو
کاغذ_آهارمهره ، آهارمهره_دورو ، خوشنویسی ، تذهیب ، نگارگری ، حل کاری ، شرکت برگه زرینه قلم عماد ، ابزار خوشنویسی ، مرکب ، نگارش ، ضد قارچ ، ترمیم کتب قدیمی ،
194 بازدید، چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۹۸
تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شرکت برگه زرینه قلم عماد می باشد .
شرکت سازنده