menusearch
bzqemad.ir
هفته پژوهش
تجلیل از شرکت برگه زرینه قلم عماد به عنوان مجری طرح فناورانه‌ی برگزیده‎‌ی سال ۱۳۹۷ در هفته پژوهشتجلیل از شرکت برگه زرینه قلم عماد به عنوان مجری طرح فناورانه‌ی برگزیده‎‌ی سال ۱۳۹۷ در هفته پژوهش - ل ۱۳۹۷ در هفته پژوهش در اختتامیه هفته - اختتامیه هفته پژوهش استان و تجلیل از - دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان و - افتتاحیه هفته پژوهش در سالن دانشگاه - روه آموزش، پژوهش و فناوری استان ماهان - به تحقیق و پژوهش در رده های پایین علم - بیان اینکه پژوهش در جامعه مظلوم واقع - دستگاه ها پژوهش گریز هستند و هنوز گف - تحقیقات و پژوهش ها در تمامی ابعاد جا
هفته پژوهش ، جری طرح فناورانه‌ی برگزیده‎‌ی سال 1397 ، تجلیل از پژوهشگران برتر استان قزوین ، فهرست برگزیدگان جشنواره تقدیر از پژوهشگران برگزیده استان قزوین ،
309 بازدید، شنبه یکم دی ۹۷
دیدار مسئولان استان قزوین از شرکت برگه زرینه قلم عماد در هفته پژوهشدیدار مسئولان استان قزوین از شرکت برگه زرینه قلم عماد در هفته پژوهش - م عماد در هفته پژوهش دیدار مسئولان اس - م عماد در هفته پژوهش /uploadfile/file - م عماد در هفته پژوهش /uploadfil
هفته پژوهش ، شرکت برگه زرینه قلم عماد ، سازمان برنامه‌وبودجه ، پار ک علم و فناوری استان قزوین ،
210 بازدید، سه شنبه نوزدهم آذر ۹۸
تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شرکت برگه زرینه قلم عماد می باشد .