menusearch
bzqemad.ir
پارک علم وفناوری استان قزوین
بازدید مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان ازشرکت برگه زرینه قلم عمادوپارک علم وفناوری استان قزوینبازدید مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان ازشرکت برگه زرینه قلم عمادوپارک علم وفناوری استان قزوین - قلم عمادوپارک علم وفناوری استان قزوی - نشست مشترک پارک علم و فناوری قزوین و - وابط عمومی پارک علم و فناوری استان، ح - بازدید از پارک علم و فناوری قزوین و - در محل این پارک حضور یافتند و از واحد - zwnj;بنیان پارک بازدید کردند.دکتر گرج - مشترک پارک علم و فناوری قزوین و اداره - عمومی پارک علم و فناوری استان، حجت ال - ید از پارک علم و فناوری قزوین و آشنای - رئیس پارک علم و فناوری استان در این - رفیت بالای علم و فناوری موجود در استا - امور خیریه استان ازشرکت برگه زرینه قل - امور خیریه استان در راستای تعامل و اس - امور خیریه استان و هیات همراه برای با - م و فناوری استان در این نشست ضمن اظها - ی موجود در استان و معرفی آن به عنوان - م و فناوری قزوین و اداره کل اوقاف و ا - م و فناوری قزوین و آشنایی با فناوری ه - هید فهمیده قزوین با تاکید بر جهت&zwnj
مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان قزوین ، شرکت برگه زرینه قلم عماد ، پارک علم وفناوری استان قزوین ،
1465 بازدید، چهارشنبه بیست و هفتم دی ۹۶
تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شرکت برگه زرینه قلم عماد است .