menusearch
bzqemad.ir
بازدید معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری استان قزوین بازدید معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری استان قزوین بازدید معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری استان قزوین
دکتر سالکی معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری به همراه سرکار خانم مهوشیان از پارک علم و فناوری استان قزوین بازدید کردند.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری استان، دکتر سالکی معاون دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری به همراه سرکار خانم مهوشیان از کارشناسان این دفتر در جلسه ای با دکتر یوسف گرجی رئیس پارک علم و فناوری استان و سرپرست مرکز رشد جناب آقای دکتر علیرضا فریدونی، موضوعات و روندهای مربوط به اخذ مجوز قطعی پارک علم و فناوری قزوین را بررسی نموده و در ادامه از کلیه واحدهای فناور و امکانات پارک علم و فناوری استان بازدید نمودند.
یکشنبه پانزدهم بهمن ۹۶
تصحیح اوراق آزمون زمستان 96 در انجمن خوشنویسان قزوین تصحیح اوراق آزمون زمستان 96 در انجمن خوشنویسان قزوین تصحیح اوراق آزمون زمستان 96 در انجمن خوشنویسان قزوین چهارشنبه یازدهم بهمن ۹۶ بازدید مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان ازشرکت برگه زرینه قلم عمادوپارک علم وفناوری استان قزوین بازدید مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان ازشرکت برگه زرینه قلم عمادوپارک علم وفناوری استان قزوین بازدید مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان ازشرکت برگه زرینه قلم عمادوپارک علم وفناوری استان قزوین چهارشنبه بیست و هفتم دی ۹۶ بازدید استاندار و هیئت همراه از شرکت برگه زرینه قلم عماد و واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قزوین بازدید استاندار و هیئت همراه از شرکت برگه زرینه قلم عماد و واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قزوین بازدید استاندار و هیئت همراه از شرکت برگه زرینه قلم عماد و واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قزوین چهارشنبه بیست و هفتم دی ۹۶ اعلام برنامه امتحانات سراسری میاندوره ای انجمن خوشنویسان ایران (5و 6 بهمن 1396) اعلام برنامه امتحانات سراسری میاندوره ای انجمن خوشنویسان ایران (5و 6 بهمن 1396) اعلام برنامه امتحانات سراسری میاندوره ای انجمن خوشنویسان ایران (5و 6 بهمن 1396) سه شنبه نوزدهم دی ۹۶
تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شرکت برگه زرینه قلم عماد می باشد .
شرکت سازنده